Pharmacuum introducerar Milca4® 
– Ett långtidsverkande kalciumbaserat kompletteringsfoder för mjölkkor

Egenskaperna hos Milca4:

→1. Kalciumformiat och 2. Kalciumpropionat är salter av flyktiga fettsyror som absorberas snabbt.
De är en lättillgänglig kalciumkälla för att åtgärda omedelbar brist.

→ 3. Kalciumpidolat stimulerar produktionen av arginin (som är inblandad i Ca2 + bindande protein) bindande kalcium för bättre absorption och retention.
Urinförluster är begränsade och kalcium är bättre tillgängligt över tiden.

→ 4. Kalciumalginat, som finns i produktens ”fasta” form, måste först reduceras mekaniskt
i vommen innan den kan passera in i nätverket. Den gradvisa frisättningen i tunntarmen är av stor betydelse för att komplettera kalciumbrist på en fördröjd gradvis verkande basis.

Milca4 har en enkel doseringsform och en unik verkan tack vare dess fyra kalciumkällor:

1 + 2: Propionat och formiat: för snabb återhämtning från kalciumbrister.

3: Pidolat stimulerar proteinerna som binder kalcium vilket ger en långvarig verkan utan risk att återfalla till hyperkalcemi.

4: Alginat kommer i form av små kulor som passerar vommen och ger energi och kalcium i tarmarna, vilket förlänger effekten av kalcium.

Runt kalvningen sjunker kalciumnivån och cirka 50% av korna upplever subklinisk hypokalcemi med stora konsekvenser för mjölkproduktion och koimmunitet.

Ett konventionellt tillskott (ofta propionat och / eller formiat) orsakar en snabb men kort ökning av kalciumnivån. Om ökningen är för stor utlöses en hormonell reaktion (kalcitoninsvaret) för att avlägsna kalcium genom urinen. Detta kan orsaka hypokalcemi igen.

Ansvarig foderleverantör:

Pharmacuum Sverige AB

Sörmon 106

653 46. KARLSTAD

Tel. 076-11 333 27

Kontakt: urban.edman@pharmacuum.se

 

Ansvarig tillverkare:

Laboratoires Biové 
3, rue de Lorraine

62510 Arques, France
+33 (0) 321 98 21 21

 info@inovet.fr

Pharmacuum © 2020 
Org.Nr: 559213-5288