Milca4®

Ett långtidsverkande Kalcium tillskott för mjölkkor –  en dos vid kalvning räcker.

Kalvförlamning – bara en del av problemet

Klinisk kalvförlamning drabbar i snitt 2-3 % av mjölkkor. I vissa fall betydligt fler. Om det finns klinisk kalvförlamning i en besättning så är det en indikation på att det finns problematik med subklinisk hypokalcemi i den övriga besättningen.

När total kalcium i blodet ligger under 85 mg/L, vid kalvning, så har kon en kalciumbrist, det är dock inte säkert att man ser några kliniska symptom . För varje fall av klinisk kalvförlamning är ytterligare 5-10 gånger så många kor i besättningen påverkade av subklinisk kalciumbrist.

Konsekvenser av kalciumbrist

Nedsatt mjölkproduktion – den största effekten av kalciumbrist.

Kor med subklinisk hypokalcemi – samlar mer kroppsfett med risk för att utveckla ketos eller löpmagsförskjutning

Juverinfektion –  ökad risk då spenkanalen inte stänger normalt efter mjölkning

Nedsatt immunförsvar –  kan öka risk för juver- och livmoderinflammationer


Studier om Kalcium brist hos mjölkkor

A stochastic estimate of the economic

impact of oral calcium supplementation

in postparturient dairy cows,

(McArt and Oetzel; J. Dairy Sci.,2015, 98: 7408)

Ansvarig foderleverantör

Pharmacuum Sverige AB

Sörmon 106

653 46. KARLSTAD

Tel. 076-11 333 27

Kontakt: urban.edman@pharmacuum.se

 

 

Ansvarig tillverkare

Inovet Ltd

Laboratoires Biové 
3, rue de Lorraine

62510 Arques, France
+33 (0) 321 98 21 21

 info@inovet.fr

Ansvarig foderleverantör:

Pharmacuum Sverige AB

Sörmon 106

653 46. KARLSTAD

Tel. 076-11 333 27

Kontakt: urban.edman@pharmacuum.se

 

Ansvarig tillverkare:

Laboratoires Biové 
3, rue de Lorraine

62510 Arques, France
+33 (0) 321 98 21 21

 info@inovet.fr

Pharmacuum AB • Sörmon 106 • 653 46  Karlstad

Org.Nr: 559213-5288