Clavucill 40mg/10mg

Länk till Fass.se    Clavucill 40 mg/10 mg

Länk till SPC         Clavucill 40 mg/10 mg

Länk Bipacksedel  Clavucill 40 mg/10 mg

Clavucill 200mg/50mg

Länk till Fass.se     Clavucill 200 mg/50 mg

Länk till SPC          Clavucill 200 mg/50 mg

Länk Bipacksedel   Clavucill 200 mg/50 mg

Clavucill 400 mg/100 mg

Länk till Fass.se    Clavucill 400 mg/100 mg

Länk till SPC         Clavucill 400 mg/100 mg

Länk Bipacksedel  Clavucill 400 mg/100 mg


Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för antibiotika till hund och katt

Pharmacuum AB • Sörmon 106 • 653 46  Karlstad

Org.Nr: 559213-5288