ASCOPET – är ett tillskott av havsalgen, Ascophyllum Nodosum, som strös på maten.

1.  Reducerar dålig andedräkt hos hund och katt
2.  Återskapar balansen i tarmen
3.  Hundar som äter sin egen avföring slutar med det (7 av 10 minskar beteendet).

Dålig andedräkt, gaser i magen, trög avföring, diarré – finns det någon gemensam nämnare?

Hippokrates, läkekonsten fader, sade redan för 2500 år sedan att ”All disease begins in the gut”.
Även om Hippokrates var felaktig i att alla sjukdomar börjar i tarmen, finns det bevis på att tarmbakterier och tarmslemhinnans integritet påverkar hälsan starkt, både hos djur och människor.

Hur kan man då påverka tarmbakterier och tarmslemhinnan?

Genom att förse matsmältningssystemet med foder som gynnar tillväxt av de goda bakterierna och hämmar tillväxt av de onda.

Orsaker till dålig andedräkt hos hund

Bakterier är den enskilt viktigaste orsaken till dålig andedräkt. De flesta diagnoser i munhålan har en koppling till bakterier i munnen.

När söker jag hjälp?

Uppsök veterinär om din hund:

  • Luktar illa i munnen.
  • Verkar ha ont när den äter.
  • Har minskad matlust.

Vad kan jag göra själv?

Den uteslutande viktigaste åtgärden man själv kan göra för att hjälpa sin hund till god munhälsa, är att borsta hundens tänder. Tandborstning bör ske en gång dagligen. Det finns olika typer av tandborstar men en vanlig mjuk tandborste brukar fungera utmärkt!

Ett antal studier visar att ett tillskott av tången Ascophyllum Nodosum, minskar förekomsten av oönskade bakterier i saliven, som är den främsta orsaken till uppkomst av dålig andedräkt.

Ascopet®

ASCOPET® är en 100% naturlig produkt baserad på tången Ascophyllum nodosum (knöltång), skördad utanför Norges kust. Den innehåller en speciell aminosyraprofil, ett komplex av spårelement inklusive jod och är rik på vitaminer. Ascopet är registrerad hos Jordbruksverket som foderråvara.

Hur använder man Ascopet?

VIKTIGT!
Börja med att ge en mindre dos de 3 första dagarna (ca 1/4 skopa, det medföljer en skopa i burken) så att din hund eller katt vänjer sig vid smaken. Öka sedan till den angivna dosen för din hund eller katt.

Ascopet blandas i eller strös på torrfoder eller blötfoder. De första 8 veckorna ges Ascopet dagligen därefter så räcker det att dosera 1 gång per vecka

Diarré – Flatulens (gaser i magen) - Dålig matsmältning

ASCOPET® innehåller alginater och laminarin som har gynnsam påverkan på mag-tarmkanalen. Algfibrerna absorberas inte genom tarmväggen och genomgår en fermentationsprocess. Kortkedjiga fettsyror frigörs och gör miljön ogynnsam för skadliga bakterier.

ASCOPET® återskapar den naturliga miljön i tarmen och därmed reducerar, diarré, flatulens (gaser i magen) samt påverkar dålig matsmältning positivt. Alginater och Laminarin (fibrer) ändrar reologin i tarmen dvs flytförmågan eller trögflutenhet av tarminnehållet på ett positivt sätt.


Koprofagi (hundar som äter avföring)

Kombinationen av järn med resterna av kortkedjiga fettsyror och glutaminsyra ger en obehaglig smak till avföringen, vilket kan minska koprofagi beteendet.

Läs mer om koprofagi här.

Frisk hud och Hälsosam päls

Ascopet innehåller sulfaterade polysackarider, aminosyror och fettsyror (bla. Omega-3-fettsyror).

En tråkig, torr päls kan ofta bero på näringsbrister. En frisk hund med en tråkig päls dra nytta av omega-3 fettsyratillskott.

Ascophyllum Nodosum – Historia och användning till andra djurslag

Tack vare sin stora förekomst har den soltorkade tången i århundraden använts av lokalbefolkningar som foder för boskap (nötkreatur och renar) under perioder med brist på foder och även som källa för djur av viktiga mikroingredienser (mineraler och vitaminer) och särskilt jod.

Ascophyllum nodosum kännetecknas av sitt höga innehåll av alginater, fucoidaner och laminarin (beta-glukan). Det höga innehållet av jod och natrium är också av zooteknisk relevans②.

Intresset för Ascophyllum har ökat under de senaste decennierna på grund av farmakologiska undersökningar som visar att vissa polysackaridiska komponenter i Ascophyllum, kan ha starka antiinflammatoriska och antivirala verkningar. Detta stöder den allmänna uppfattningen om tångmjölets fördelaktiga och toniska egenskaper ③.

Förutom den effekt som härrör från fucoidan innehåll, inducerar nyligen genomförda studier att alginater och beta-glukaner kan ha en direkt effekt på immunsystemet eftersom de på ena sidan simulerar förekomsten av patogena polysackarider och därmed inducerar ett immunologiskt svar och på andra sidan kan de framkalla användbara tarm-fermentationer som förhindrar utveckling av patogena bakteriestammar (prebiotisk effekt av matsmältbar fiber) ④. Dessutom är alginater kända för att kunna modifiera de reologiska egenskaperna hos avföring som påverkar tarminnehållets konsistens och dess transitering.

När det gäller stora djur, särskilt idisslare, påpekar många amerikanska studier att Ascophyllum nodosum kan betraktas som ett värdefullt fodermaterial för att skydda djurens hälsa och produktivitet under perioder med stress, särskilt värmestress eller peripartum⑤. Denna positiva effekt beror sannolikt på den antagonistiska effekten av Ascophyllum Nodosum mot en viss pool av toxiner ( Ergot-alkaloider).

Ergot och Fescue toxikos är förgiftningar orsakade av allestädes närvarande svampar (Claviceps ss.pp., Neotyphodium ss.pp.) som frisätter specifika alkaloider (derivat av lyserginsyra) som kan ge flera skador; bland annat en lägre produktion av prolaktin (hos mjölkkor, såväl som i suvor och ston), agalaxi, hypertermi, en minskning av aptiten och foderintaget, minskad fertilitet och till och med sen abort, hovskador och nekros, knappa tillstånd av pälsen⑥.

Det är ännu inte klart om denna effekt mot ergot och Fescue toxikosen beror på en verklig nutraceutisk verkan av en viss polysackaridfraktion, eller på en specifik kemisk affinitet mellan ergot toxiner och komplexa polysackarider som alginater, som är kända för sin bindningsaktivitet.

Fältundersökningar bekräftade att Ascophyllum Nodosum är ett funktionellt och fungerande fodermaterial. Hos idisslare (mjölkkor) är den föreslagna dosen 50 gram ko / dag (med början från den sista graviditeten till de första tre / fyra månaderna av amning), särskilt under heta perioder eller i närvaro av låg kvalitet foder (spannmål och hö) . Den föreslagna dosen för slutbehandling av nötkreatur är 1% av torrsubstansintaget under två veckor med början från 45 dagar från slaktdatum, vilket upprepar behandlingen även under de senaste två veckorna efterbehandling i detta fall avslutas tillskottet för att förbättra köttets egenskaper (hållbarhetsfärg) och för att minska den patogena bakteriebelastningen (Coli) nära slakten⑦.

Hos hästar används Ascophyllum måltid för att reglera matsmältningsprocessen, förbättra hälsa och pälsstatus, minska eventuella ergotrelaterade problem (agalaxi, abort, hovskador).

Liknande indikationer är tillämpliga på kaniner och husdjur.

I Europeiska gemenskapen klassificeras Ascophyllum Nodosum som ett råmaterial för foder (Dir 96/25 / EG och följande ändringar).

Referenser:

① FAO FISHERIES TECHNICAL PAPER – 281: Case Studies of Seven Commercial Seaweed Resources 1987. ②Dierick N. et Al. 2009, J. Sci. Food Agric. 89:584-594

③Cumashi A. et Al. Glycobiology 2007, 17:541-552.

④Deville C. et Al. 2007, J. Sci. Food Agric. 87 :1717-1725

⑤Spiers D.E. et Al. J. Thermal Biology 2004, 29:753-757.

⑥Cross D.L. et Al. J. Anim. Sci. 1995, 73 :899-908

⑦Braden K.W. et Al. 2007, J. Anim. Sci., 85:754-768.

Ascophyllum Nodosum (knöltång) – Forskningsstudier

Ascophyllum Nodosum innehåller en del ämnen som inte finns i något annat landlevande organism varför intensiv forskning pågår. Nedan finner du ett urval av studier som utförts på Ascopyllum nodosum. Listan uppdateras varefter publikationer inkommer.


A randomized controlled clinical study of the effect of daily intake of Ascophyllum nodosum alga on calculus, plaque, and gingivitis. 

Clin Oral Investig. 2015;19(6):1507-1518. doi:10.1007/s00784-014-1383-2

van Dijken JW, Koistinen S, Ramberg P.

Länk till studien.


Effects of Edible Treats Containing Ascophyllum nodosum on the Oral Health of Dogs: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Single-Center Study.

Front Vet Sci. 2018 Jul 27;5:168. doi: 10.3389/fvets.2018.00168. PMID: 30109236; PMCID: PMC6080642. Gawor J, Jank M, Jodkowska K, Klim E, Svensson UK.

Länk till studien.


 Effect of diet supplementation with Ascophyllum nodosum on cow milk composition and microbiotaJ Dairy Sci. 2016;99(8):6285-6297. doi:10.3168/jds.2015-10837

Chaves Lopez C, Serio A, Rossi C, et al.

Länk till studien.


Air-Dried Brown Seaweed, Ascophyllum nodosum, Alters the Rumen Microbiome in a Manner That Changes Rumen Fermentation Profiles and Lowers the Prevalence of Foodborne Pathogens

mSphere. 2018;3(1):e00017-18. Published 2018 Jan 31. doi:10.1128/mSphere.00017-18

Zhou M, Hünerberg M, Chen Y, et al.

Länk till studien.

Biverkningar / Försiktighet

Sköldkörtelsjukdom 

Djur som lider av sköldkörtelsjukdom bör vara uppmärksamma på sitt intag av jod. Ascophyllum nodosum, har en naturligt hög jodhalt så vi rekommenderar vi inte att produkten ges till husdjur med sköldkörtelsjukdom utan att du först rådfrågar en veterinär.

Dräktig eller digivande hund eller katt

Vi rekommenderar inte att ge Ascopet under dessa perioder.

Pharmacuum © 2020 All rights reserved
Org.Nr: 559213-5288